Stezka K.J.Erbena - 0,5 km
- naučná stezka s tématickým zaměřěním na život a dílo miletínského rodáka K.J.Erbena. 10 zastavení s nádhernými výhlídkami na Miletín.

Miletínská bažantnice - 0,5 km
- chráněná krajinná oblast s naučnou stezkou

Miletínské lázně - 2 km
- nádherná procházka do bývalých lázní v lesích u potoka Bystrý, v současné době je zde zájezdní hostinec a kaplička

Bílé Poličany - 3 km
- zámek, anglický park s klasicisními a romantickými stavbami

Hořice - 6 km
- město kamenné krásy, nejrozsáhlejší přírodní galerie soch

Byšičky - 7 km
- kostelík sv. Petra a Pavla , k místu se váže balada Svatební košile z Kytice K.J.Erbena

Lázně Bělohrad - 7 km
- lázeňské město, Anenské slatinné lázně, přírodní park Bažantnice, rodiště K.V.Raise (památník),
Fričovo muzeum

Zvičina - 7 km
- nejvyšší vrchol Krkonošského podhůří 671 metrů, poskytuje nejkrásnější výhled na Krkonoše, na vrcholu stojí kostelík sv. Jana Nepomůckého a Raisova chata

Pecka - 10 km
- městečko pod hradem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Dvůr Králové nad Labem - 12 km
- věnné město českých královen, ZOO Safari s rozlohou 72 ha, 290 druhů a přes 1800 kusů zvířat, galerie obrazů Z.Buriana, městské muzeum, renesanční radnice

Betlém - 16 km
- areál barokních soch M.Brauna v přírodě vybudovaný hrabětem F.A.Šporkem v letech 1726-1734

Kuks - 16 km
- barokní komplex se sochami od M.Brauna, špitál, barokní lékárna, galerie plastik alegorií Ctností a Neřestí

Jaroměř - 22 km
- městské muzeum, stanice pro zraněné volně žijící živočichy

Josefov - 22 km
- vojenská pevnost z let 1780-1807, přístupné podzemní pevnosti

Česká Skalice - 32 km
- muzeum Boženy Němcové, přehradní nádrž Rozkoš

Prachov - 35 km
- vstupní brána do oblasti Českého ráje se známými Prachovskými skalami, které jsou pravým rájem pro turisty a horolezce, kde v romantické krajině s dominantami hradů a zámků Trosky, Valdštejn, Hrubý Rohozec, Valečov najdete na celém území mnoho krásných lesů a přírodních koupališť

Ratibořice - 35 km
- letohrádek umístěný v krásném romantickém parku, na který navazuje turisticky hodně navštěvované Babičino údolí

Humprecht - 40 km
- barokní lovecký zámeček v blízkosti města Sobotka

Náchod - 40 km
- renesanční zámek

Nové Město - 40 km
- renesanční zámek, francouzský park, překrásné náměstí

Opočno - 40 km
- renesanční zámek a obora

Hrad Kost - 45 km
- gotický hrad, který patří mezi nejkrásnější, největší a nejzachovalejší hrady v Čechách, v průběhu roku se na nádvoří hradu koná řada kulturních akcí a není nouze ani o šermířské souboje a rytířská klání